دل نوشته یک شهید و گفتگو با شهدا

دلنوشته
خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند

خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفسی نشد ، و هیچ بالی اسیر پروازشان نساخت .. خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند ، و بال و بال جانشان نشد . خوشا به حال آنان که ..... خوشا به حال ما ، اگر شهید شویم .

شما نیز می توانید دلنوشته های شهدا و یا سخن دل خود با شهدا را برای انتشار در اختیار ما بگذارید.

ارسال پیام
تعداد شهدای ثبت شده : 2145

تولد

عبدالحمید  ریگی
تاریخ تولد:۱۳۵۰/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۷۰/۱/۳۱
محل شهادت:جاده نصرت آباد به زاهدان
احمد رضا  ملایی
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۵/۱۸
محل شهادت:مهران
میراعظم  زادسر
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۴/۳۱
محل شهادت:
محمد  شعبانی
تاریخ تولد:۱۳۴۵/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۷۱/۳/۳
محل شهادت:
عبداله  دلارام نژآد
تاریخ تولد:۱۳۳۶/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۷۵/۹/۲۸
محل شهادت:
محمدرضا  برزگرمقدم
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۲/۳۱
محل شهادت:

شهادت

گل محمد  رودینی
تاریخ تولد:۱۳۳۸/۳/۶
تاریخ شهادت:۱۳۷۷/۱۱/۲
محل شهادت:
اصغر  سرگلزایی اول
تاریخ تولد:۱۳۴۶/۳/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۲
محل شهادت:
غلامحسین  راز
تاریخ تولد:۱۳۳۷/۴/۲
تاریخ شهادت:۱۳۷۷/۱۱/۲
محل شهادت:
کریم  براهوئی مطلق
تاریخ تولد:۱۳۵۴/۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۷۷/۱۱/۲
محل شهادت:
محمد  قاسم زاده کنگان
تاریخ تولد:
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۲
محل شهادت:شبمچه

تولد

احمد رضا  ملایی
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۵/۱۸
محل شهادت:مهران
میراعظم  زادسر
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۴/۳۱
محل شهادت:
محمدرضا  برزگرمقدم
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۲/۳۱
محل شهادت:
غلامرضا  صیادی
تاریخ تولد:۱۳۲۶/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۱۵
محل شهادت:
غلامحسن   میرحسینی
تاریخ تولد:۱۳۳۶/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۸/۴
محل شهادت:شلمچه
محمود  شهدادی
تاریخ تولد:۱۳۴۱/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۱/۸
محل شهادت:

شهادت

اصغر  سرگلزایی اول
تاریخ تولد:۱۳۴۶/۳/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۲
محل شهادت:

تولد

شهادت

تولد

عبدالحمید  ریگی
تاریخ تولد:۱۳۵۰/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۷۰/۱/۳۱
محل شهادت:جاده نصرت آباد به زاهدان
محمد  شعبانی
تاریخ تولد:۱۳۴۵/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۷۱/۳/۳
محل شهادت:
عبداله  دلارام نژآد
تاریخ تولد:۱۳۳۶/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۷۵/۹/۲۸
محل شهادت:
ابراهیم  محمودی
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۱۱/۲
تاریخ شهادت:۱۳۷۶/۵/۲۶
محل شهادت:

شهادت

گل محمد  رودینی
تاریخ تولد:۱۳۳۸/۳/۶
تاریخ شهادت:۱۳۷۷/۱۱/۲
محل شهادت:
غلامحسین  راز
تاریخ تولد:۱۳۳۷/۴/۲
تاریخ شهادت:۱۳۷۷/۱۱/۲
محل شهادت:
کریم  براهوئی مطلق
تاریخ تولد:۱۳۵۴/۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۷۷/۱۱/۲
محل شهادت:

یک شهید؛یک وصیت

نام پدر:  محمد
تاریخ تولد:  سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۴۴
محل تولد: زاهدان
سن هنگام شهادت: 21
تحصیلات:  دیپلم - متوسطه
محل شهادت:  مهران
فائزون شهید مهدی خزائی رامعرفی می کند این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است: شما را به پیروی از ولایت وصیت می کنم.
شهید مهدی خزائی
بیشتر

یک شهید؛یک خاطره

نام پدر:  محمدحسین
تاریخ تولد:  چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۵۱
محل تولد: زاهدان
سن هنگام شهادت: 14
تحصیلات:  ابتدایی
محل شهادت:  مهران
علیرضا در جواب حرف مادراش که می گفت : هنوز داغ مجید از دلم بیرون نرفته . چنین پاسخ داد : مادر اگر فاطمه زهرا (س) از تو بپرسد مگر خون پسران تو از خون پسران من رنگین تر بود ، در جواب چه خواهی گفت ؟
 شهید علیرضا برازنده
بیشتر
Image Map

شهید روز تولد شما کیست

تاریخ :
تولد
شهادت

شهدای گمنام

تعداد شهدای گمنام ثبت شده : 16

بولوار رسالت

تاریخ تفحص: ۱۳۹۶/۹/۱

محل شهادت : ام الرصاص

سن:20

عملیات:کربلای ۴

تاریخ تفحص:

محل شهادت : پاسگاه زید

سن:17

عملیات:رمضان

تپه نورالشهدا

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۱۰/۱۹

محل شهادت : شلمچه

سن:19

عملیات:کربلای ۵

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۱۲/۳

محل شهادت : شلمپه

سن:25

عملیات:رمضان

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۶/۳۱

محل شهادت : جزیره مجنون

سن:30

عملیات:خیبر

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۸/۱۲

محل شهادت : فکه

سن:37

عملیات:ئافجر مقدماتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ تفحص:

محل شهادت : سومار

سن:23

عملیات:کربلای ۶

دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تفحص:

محل شهادت : فاو

سن:22

عملیات:

تاریخ تفحص:

محل شهادت : فاو

سن:40

عملیات:

سپاه سلمان

تاریخ تفحص:

محل شهادت : ام الرصاص

سن:28

عملیات:کربلای ۴

مزارشهدای زاهدان

تاریخ تفحص:

محل شهادت :

سن:0

عملیات:

مجتمع شهید محمدزاده

تاریخ تفحص:

محل شهادت : جزیره مجنون

سن:19

عملیات:خیبر

حسینیه عاشقان ثارالله

تاریخ تفحص:

محل شهادت : جزیره ام الرصاص

سن:22

عملیات:کربلای ۴

دانشگاه آزاد زاهدان

تاریخ تفحص: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷

محل شهادت : فاو

سن:189

عملیات:والفجر ۸

تاریخ تفحص: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷

محل شهادت : قصر شیرین

سن:19

عملیات:کربلای ۹

بیشتر