دل نوشته یک شهید و گفتگو با شهدا

دلنوشته
خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند

خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفسی نشد ، و هیچ بالی اسیر پروازشان نساخت .. خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند ، و بال و بال جانشان نشد . خوشا به حال آنان که ..... خوشا به حال ما ، اگر شهید شویم .

شما نیز می توانید دلنوشته های شهدا و یا سخن دل خود با شهدا را برای انتشار در اختیار ما بگذارید.

ارسال پیام
تعداد شهدای ثبت شده : 2144

تولد

عباس  صادق نیا
تاریخ تولد:۱۳۲۳/۴/۶
تاریخ شهادت:۱۳۷۱/۴/۳
محل شهادت:
سعید  خسروی ایرندگان
تاریخ تولد:۱۳۱۲/۴/۶
تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۲/۲۷
محل شهادت:
مراد  بدیع دهقان
تاریخ تولد:۱۳۵۰/۴/۶
تاریخ شهادت:۱۳۷۰/۷/۲۷
محل شهادت:
ابراهیم  پتیره
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۴/۶
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۰/۱۹
محل شهادت:

شهادت

عباس  گرگ
تاریخ تولد:۱۳۴۳/۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۴/۶
محل شهادت:عراق
پنجشنبه  بیر
تاریخ تولد:۱۳۳۲/۱۰/۱۰
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
پیربخش  پرواره
تاریخ تولد:۱۳۱۹/۱۱/۳
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
حمزه  شه بخش
تاریخ تولد:۱۳۱۶/۷/۱
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
خدابخش  بیر
تاریخ تولد:۱۳۳۶/۱۱/۱۵
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
شاهان  بیر
تاریخ تولد:۱۳۱۵/۱۰/۵
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:

تولد

سعید  خسروی ایرندگان
تاریخ تولد:۱۳۱۲/۴/۶
تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۲/۲۷
محل شهادت:
مراد  بدیع دهقان
تاریخ تولد:۱۳۵۰/۴/۶
تاریخ شهادت:۱۳۷۰/۷/۲۷
محل شهادت:
ابراهیم  پتیره
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۴/۶
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۰/۱۹
محل شهادت:

شهادت

عباس  گرگ
تاریخ تولد:۱۳۴۳/۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۴/۶
محل شهادت:عراق
میرزا  روان سالار
تاریخ تولد:۱۳۴۱/۲/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۴/۶
محل شهادت:سردشت
علی  رجعتی
تاریخ تولد:۱۳۴۶/۲/۱۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۴/۶
محل شهادت:
اسمعیل  لشکری
تاریخ تولد:۱۳۶۶/۵/۲۵
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
محمد  شاهوزهی
تاریخ تولد:۱۳۶۷/۹/۲۰
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:

تولد

شهادت

شهیده نسیمه  زارعی دادکانی
تاریخ تولد:۱۳۶۵/۶/۱۵
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:ایرانشهر

تولد

شهادت

پنجشنبه  بیر
تاریخ تولد:۱۳۳۲/۱۰/۱۰
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
پیربخش  پرواره
تاریخ تولد:۱۳۱۹/۱۱/۳
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
حمزه  شه بخش
تاریخ تولد:۱۳۱۶/۷/۱
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
خدابخش  بیر
تاریخ تولد:۱۳۳۶/۱۱/۱۵
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
شاهان  بیر
تاریخ تولد:۱۳۱۵/۱۰/۵
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
شکل  آسکانی پیر
تاریخ تولد:۱۳۱۴/۱۰/۱۷
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:

یک شهید؛یک وصیت

نام پدر:  محمد
تاریخ تولد:  سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۴۴
محل تولد: زاهدان
سن هنگام شهادت: 21
تحصیلات:  دیپلم - متوسطه
محل شهادت:  مهران
فائزون شهید مهدی خزائی رامعرفی می کند این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است: شما را به پیروی از ولایت وصیت می کنم.
شهید مهدی خزائی
بیشتر

یک شهید؛یک خاطره

نام پدر:  محمدحسین
تاریخ تولد:  چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۵۱
محل تولد: زاهدان
سن هنگام شهادت: 14
تحصیلات:  ابتدایی
محل شهادت:  مهران
علیرضا در جواب حرف مادراش که می گفت : هنوز داغ مجید از دلم بیرون نرفته . چنین پاسخ داد : مادر اگر فاطمه زهرا (س) از تو بپرسد مگر خون پسران تو از خون پسران من رنگین تر بود ، در جواب چه خواهی گفت ؟
 شهید علیرضا برازنده
بیشتر
Image Map

شهید روز تولد شما کیست

تاریخ :
تولد
شهادت

شهدای گمنام

تعداد شهدای گمنام ثبت شده : 16

بولوار رسالت

تاریخ تفحص: ۱۳۹۶/۹/۱

محل شهادت : ام الرصاص

سن:20

عملیات:کربلای ۴

تاریخ تفحص:

محل شهادت : پاسگاه زید

سن:17

عملیات:رمضان

تپه نورالشهدا

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۱۰/۱۹

محل شهادت : شلمچه

سن:19

عملیات:کربلای ۵

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۱۲/۳

محل شهادت : شلمپه

سن:25

عملیات:رمضان

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۶/۳۱

محل شهادت : جزیره مجنون

سن:30

عملیات:خیبر

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۸/۱۲

محل شهادت : فکه

سن:37

عملیات:ئافجر مقدماتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ تفحص:

محل شهادت : سومار

سن:23

عملیات:کربلای ۶

دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تفحص:

محل شهادت : فاو

سن:22

عملیات:

تاریخ تفحص:

محل شهادت : فاو

سن:40

عملیات:

سپاه سلمان

تاریخ تفحص:

محل شهادت : ام الرصاص

سن:28

عملیات:کربلای ۴

مزارشهدای زاهدان

تاریخ تفحص:

محل شهادت :

سن:0

عملیات:

مجتمع شهید محمدزاده

تاریخ تفحص:

محل شهادت : جزیره مجنون

سن:19

عملیات:خیبر

حسینیه عاشقان ثارالله

تاریخ تفحص:

محل شهادت : جزیره ام الرصاص

سن:22

عملیات:کربلای ۴

دانشگاه آزاد زاهدان

تاریخ تفحص: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷

محل شهادت : فاو

سن:189

عملیات:والفجر ۸

تاریخ تفحص: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷

محل شهادت : قصر شیرین

سن:19

عملیات:کربلای ۹

بیشتر