دل نوشته یک شهید و گفتگو با شهدا

دلنوشته
خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند

خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفسی نشد ، و هیچ بالی اسیر پروازشان نساخت .. خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند ، و بال و بال جانشان نشد . خوشا به حال آنان که ..... خوشا به حال ما ، اگر شهید شویم .

شما نیز می توانید دلنوشته های شهدا و یا سخن دل خود با شهدا را برای انتشار در اختیار ما بگذارید.

ارسال پیام
تعداد شهدای ثبت شده : 2042

تولد

اکبر  چاکری
تاریخ تولد:۱۳۵۰/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۷۱/۹/۲۷
محل شهادت:
خالقداد  لاری پیر
تاریخ تولد:۱۳۴۵/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۲/۱
محل شهادت:
عبدالله  دشتی زاده
تاریخ تولد:۱۳۳۶/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۸۴/۴/۱۱
محل شهادت:
علیرضا  نژاد جهانگیر
تاریخ تولد:۱۳۴۵/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۴/۲۶
محل شهادت:
عبدالعزیز  قنبرزهی گرگیچ
تاریخ تولد:۱۳۶۰/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۹۲/۱۱/۲۵
محل شهادت:
عوض علی  میرشکاری
تاریخ تولد:۱۳۴۶/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۳/۸
محل شهادت:

شهادت

غلامعلی  آفرنگان
تاریخ تولد:۱۳۴۹/۲/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
غلام  صیاداربابی
تاریخ تولد:۱۳۴۹/۲/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
غلام علی  یاورشکوه
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۱۱/۹
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
محمد  بامری
تاریخ تولد:۱۳۵۲/۶/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
امام بخش  هوت
تاریخ تولد:۱۳۴۸/۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:شلمچه
عباس  مرادی
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۴/۲۳
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:

تولد

خالقداد  لاری پیر
تاریخ تولد:۱۳۴۵/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۲/۱
محل شهادت:
علیرضا  نژاد جهانگیر
تاریخ تولد:۱۳۴۵/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۴/۲۶
محل شهادت:
عوض علی  میرشکاری
تاریخ تولد:۱۳۴۶/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۳/۸
محل شهادت:
عبدالقادر  رزده
تاریخ تولد:۱۳۵۲/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۲/۱۴
محل شهادت:
حمیدرضا  امیری
تاریخ تولد:۱۳۴۶/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۵/۸
محل شهادت:
صفر  پیری
تاریخ تولد:۱۳۴۰/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۹/۹
محل شهادت:

شهادت

غلامعلی  آفرنگان
تاریخ تولد:۱۳۴۹/۲/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
غلام  صیاداربابی
تاریخ تولد:۱۳۴۹/۲/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
غلام علی  یاورشکوه
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۱۱/۹
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
محمد  بامری
تاریخ تولد:۱۳۵۲/۶/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:
امام بخش  هوت
تاریخ تولد:۱۳۴۸/۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:شلمچه
عباس  مرادی
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۴/۲۳
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۱/۱
محل شهادت:

تولد

شهادت

تولد

اکبر  چاکری
تاریخ تولد:۱۳۵۰/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۷۱/۹/۲۷
محل شهادت:
عبدالله  دشتی زاده
تاریخ تولد:۱۳۳۶/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۸۴/۴/۱۱
محل شهادت:
مجید  شیهکی
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۱۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۷۹/۱۰/۲۲
محل شهادت:

شهادت

نقیب اله  رضائی
تاریخ تولد:۱۳۴۱/۴/۵
تاریخ شهادت:۱۳۹۲/۱۱/۱
محل شهادت:

یک شهید؛یک وصیت

نام پدر:  ابراهیم
تاریخ تولد:  یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۵۰
محل تولد: زاهدان
سن هنگام شهادت: 16
تحصیلات:  دوم راهنمایی
محل شهادت:  خرمشهر
فائزون شهید محمد رضا مشتاقی رامعرفی می کند این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است: ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﻣﻰﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﯿﺎﻗﺖ داد ﮐﻪ در راه ﻣﻘﺪﺳﺶ ﮔﺎم ﺑﺮدارم.
شهید محمد رضا مشتاقی
بیشتر

یک شهید؛یک خاطره

نام پدر:  سیدمهدی
تاریخ تولد:  دوشنبه ۱ دی ۱۳۴۸
محل تولد: زاهدان
سن هنگام شهادت: 17
تحصیلات:  دوم متوسطه
محل شهادت:  شلمچه
فائزون خاطرات مردم و مسئولین از شهید سیدمحمدعلی عبادی را منتشر می کند.
سید محمدعلی عبادی
بیشتر
Image Map

شهید روز تولد شما کیست

تاریخ :
تولد
شهادت

شهدای گمنام

تعداد شهدای گمنام ثبت شده : 3

بولوار رسالت

تاریخ تفحص: ۱۳۹۶/۹/۱

محل شهادت : ام الرصاص

سن:20

عملیات:کربلای ۴

تاریخ تفحص:

محل شهادت : پاسگاه زید

سن:17

عملیات:رمضان

مزارشهدای زاهدان

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۷/۱۰

محل شهادت : شلمچه

سن:28

عملیات:بیت المقدس

مجتمع شهید محمدزاده

تاریخ تفحص:

محل شهادت : خرمشهر

سن:

عملیات:ویژه

بیشتر