دل نوشته یک شهید و گفتگو با شهدا

دلنوشته
خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند

خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفسی نشد ، و هیچ بالی اسیر پروازشان نساخت .. خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند ، و بال و بال جانشان نشد . خوشا به حال آنان که ..... خوشا به حال ما ، اگر شهید شویم .

شما نیز می توانید دلنوشته های شهدا و یا سخن دل خود با شهدا را برای انتشار در اختیار ما بگذارید.

ارسال پیام
تعداد شهدای ثبت شده : 2145

تولد

علی   محمودی
تاریخ تولد:۱۳۴۸/۹/۲۰
تاریخ شهادت:۱۳۸۰/۳/۱۳
محل شهادت:
پیرداد  گلابی ریگی
تاریخ تولد:۱۳۲۴/۹/۲۰
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۳/۱۸
محل شهادت:
مهدی  ضحاکی
تاریخ تولد:۱۳۴۳/۹/۲۰
تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۳/۴
محل شهادت:
محمد  شاهوزهی
تاریخ تولد:۱۳۶۷/۹/۲۰
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
محمد  قربانی
تاریخ تولد:۱۳۳۹/۹/۲۰
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۷/۳۰
محل شهادت:

شهادت

رحمت الله  دال
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۷/۱۰
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۹/۲۰
محل شهادت:
علی اکبر  زینعلی
تاریخ تولد:۱۳۲۸/۱/۵
تاریخ شهادت:۱۳۵۸/۹/۲۰
محل شهادت:
پیربخش  آغاز
تاریخ تولد:۱۳۳۳/۱۲/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۹/۲۰
محل شهادت:

تولد

پیرداد  گلابی ریگی
تاریخ تولد:۱۳۲۴/۹/۲۰
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۳/۱۸
محل شهادت:
مهدی  ضحاکی
تاریخ تولد:۱۳۴۳/۹/۲۰
تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۳/۴
محل شهادت:
محمد  شاهوزهی
تاریخ تولد:۱۳۶۷/۹/۲۰
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۴/۷
محل شهادت:
محمد  قربانی
تاریخ تولد:۱۳۳۹/۹/۲۰
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۷/۳۰
محل شهادت:

شهادت

رحمت الله  دال
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۷/۱۰
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۹/۲۰
محل شهادت:
علی اکبر  زینعلی
تاریخ تولد:۱۳۲۸/۱/۵
تاریخ شهادت:۱۳۵۸/۹/۲۰
محل شهادت:
پیربخش  آغاز
تاریخ تولد:۱۳۳۳/۱۲/۱
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۹/۲۰
محل شهادت:

تولد

شهادت

تولد

علی   محمودی
تاریخ تولد:۱۳۴۸/۹/۲۰
تاریخ شهادت:۱۳۸۰/۳/۱۳
محل شهادت:

شهادت

یک شهید؛یک وصیت

نام پدر:  محمد
تاریخ تولد:  سه شنبه ۳۰ آذر ۱۳۴۴
محل تولد: زاهدان
سن هنگام شهادت: 21
تحصیلات:  دیپلم - متوسطه
محل شهادت:  مهران
فائزون شهید مهدی خزائی رامعرفی می کند این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است: شما را به پیروی از ولایت وصیت می کنم.
شهید مهدی خزائی
بیشتر

یک شهید؛یک خاطره

نام پدر:  محمدحسین
تاریخ تولد:  چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۵۱
محل تولد: زاهدان
سن هنگام شهادت: 14
تحصیلات:  ابتدایی
محل شهادت:  مهران
علیرضا در جواب حرف مادراش که می گفت : هنوز داغ مجید از دلم بیرون نرفته . چنین پاسخ داد : مادر اگر فاطمه زهرا (س) از تو بپرسد مگر خون پسران تو از خون پسران من رنگین تر بود ، در جواب چه خواهی گفت ؟
 شهید علیرضا برازنده
بیشتر
Image Map

شهید روز تولد شما کیست

تاریخ :
تولد
شهادت

شهدای گمنام

تعداد شهدای گمنام ثبت شده : 16

بولوار رسالت

تاریخ تفحص: ۱۳۹۶/۹/۱

محل شهادت : ام الرصاص

سن:20

عملیات:کربلای ۴

تاریخ تفحص:

محل شهادت : پاسگاه زید

سن:17

عملیات:رمضان

تپه نورالشهدا

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۱۰/۱۹

محل شهادت : شلمچه

سن:19

عملیات:کربلای ۵

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۱۲/۳

محل شهادت : شلمپه

سن:25

عملیات:رمضان

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۶/۳۱

محل شهادت : جزیره مجنون

سن:30

عملیات:خیبر

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۸/۱۲

محل شهادت : فکه

سن:37

عملیات:ئافجر مقدماتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ تفحص:

محل شهادت : سومار

سن:23

عملیات:کربلای ۶

دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تفحص:

محل شهادت : فاو

سن:22

عملیات:

تاریخ تفحص:

محل شهادت : فاو

سن:40

عملیات:

سپاه سلمان

تاریخ تفحص:

محل شهادت : ام الرصاص

سن:28

عملیات:کربلای ۴

مزارشهدای زاهدان

تاریخ تفحص:

محل شهادت :

سن:0

عملیات:

مجتمع شهید محمدزاده

تاریخ تفحص:

محل شهادت : جزیره مجنون

سن:19

عملیات:خیبر

حسینیه عاشقان ثارالله

تاریخ تفحص:

محل شهادت : جزیره ام الرصاص

سن:22

عملیات:کربلای ۴

دانشگاه آزاد زاهدان

تاریخ تفحص: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷

محل شهادت : فاو

سن:189

عملیات:والفجر ۸

تاریخ تفحص: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷

محل شهادت : قصر شیرین

سن:19

عملیات:کربلای ۹

بیشتر