دل نوشته یک شهید و گفتگو با شهدا

دلنوشته
خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند

خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفسی نشد ، و هیچ بالی اسیر پروازشان نساخت .. خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند ، و بال و بال جانشان نشد . خوشا به حال آنان که ..... خوشا به حال ما ، اگر شهید شویم .

شما نیز می توانید دلنوشته های شهدا و یا سخن دل خود با شهدا را برای انتشار در اختیار ما بگذارید.

ارسال پیام
تعداد شهدای ثبت شده : 2149

تولد

جان محمد   بلیده
تاریخ تولد:۱۳۴۶/۹/۷
تاریخ شهادت:۱۳۷۴/۴/۱۷
محل شهادت:
غلام  آقایی زوری
تاریخ تولد:۱۳۳۵/۹/۷
تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۵/۱
محل شهادت:
محمود  خمرنیایی
تاریخ تولد:۱۳۳۶/۹/۷
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۸/۱۱
محل شهادت:
علیرضا  پتیره
تاریخ تولد:۱۳۴۸/۹/۷
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۰/۱۹
محل شهادت:
حسن  خلیلی
تاریخ تولد:۱۳۱۷/۹/۷
تاریخ شهادت:۱۳۷۰/۳/۲۹
محل شهادت:

شهادت

فرزاد   گرگیچ
تاریخ تولد:۱۳۴۸/۱۰/۴
تاریخ شهادت:۱۳۷۹/۹/۸
محل شهادت:
حمید  بامری
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۶/۴
تاریخ شهادت:۱۳۹۶/۹/۷
محل شهادت:
حسینعلی  نیکی
تاریخ تولد:۱۳۴۰/۱۲/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۹/۷
محل شهادت:
حسینعلی  نسب ارباب
تاریخ تولد:۱۳۵۷/۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۷۶/۹/۷
محل شهادت:
عباس علی   سالاری
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۹/۴
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۹/۷
محل شهادت:

تولد

غلام  آقایی زوری
تاریخ تولد:۱۳۳۵/۹/۷
تاریخ شهادت:۱۳۶۶/۵/۱
محل شهادت:
محمود  خمرنیایی
تاریخ تولد:۱۳۳۶/۹/۷
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۸/۱۱
محل شهادت:
علیرضا  پتیره
تاریخ تولد:۱۳۴۸/۹/۷
تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۰/۱۹
محل شهادت:

شهادت

حمید  بامری
تاریخ تولد:۱۳۴۷/۶/۴
تاریخ شهادت:۱۳۹۶/۹/۷
محل شهادت:
حسینعلی  نیکی
تاریخ تولد:۱۳۴۰/۱۲/۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۹/۷
محل شهادت:
عباس علی   سالاری
تاریخ تولد:۱۳۴۴/۹/۴
تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۹/۷
محل شهادت:

تولد

شهادت

تولد

جان محمد   بلیده
تاریخ تولد:۱۳۴۶/۹/۷
تاریخ شهادت:۱۳۷۴/۴/۱۷
محل شهادت:
حسن  خلیلی
تاریخ تولد:۱۳۱۷/۹/۷
تاریخ شهادت:۱۳۷۰/۳/۲۹
محل شهادت:

شهادت

فرزاد   گرگیچ
تاریخ تولد:۱۳۴۸/۱۰/۴
تاریخ شهادت:۱۳۷۹/۹/۸
محل شهادت:
حسینعلی  نسب ارباب
تاریخ تولد:۱۳۵۷/۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۷۶/۹/۷
محل شهادت:

یک شهید؛یک وصیت

نام پدر:  محمد
تاریخ تولد:  پنج شنبه ۲ تیر ۱۳۴۵
محل تولد: زابل
سن هنگام شهادت: 21
تحصیلات:  راهنمایی
محل شهادت:  شلمچه
خدایا من عاصی رو سیاه اگر در جبهه خانه ات را نمی بینم که زیارت کنم می خواهم که خود تو را با وصالت زیارت کنم و به جای غسل کردن با آب در خون خودم شنا نمایم. می خواهم با ریختن خونم که همان غسل است گناهان
شهید عالی
بیشتر

یک شهید؛یک خاطره

نام پدر:  مرادعلی
تاریخ تولد:  چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۴۲
محل تولد: جزینک
سن هنگام شهادت: 23
تحصیلات:  دیپلم
محل شهادت:  شلمچه
شهید میرحسینی در بٌعد خودش در تمام صحنه جنگ تک بود هرچه در مورد وی بگویم احساس می کنم اصلا نمی توانم حق شهید را ادا کنم، خیلی روح بزرگی داشت یک مالک اشتر به تمام معنا بود.
شهید
بیشتر
Image Map

شهید روز تولد شما کیست

تاریخ :
تولد
شهادت

شهدای گمنام

تعداد شهدای گمنام ثبت شده : 16

بولوار رسالت

تاریخ تفحص: ۱۳۹۶/۹/۱

محل شهادت : ام الرصاص

سن:20

عملیات:کربلای ۴

تاریخ تفحص:

محل شهادت : پاسگاه زید

سن:17

عملیات:رمضان

تپه نورالشهدا

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۱۰/۱۹

محل شهادت : شلمچه

سن:19

عملیات:کربلای ۵

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۱۲/۳

محل شهادت : شلمپه

سن:25

عملیات:رمضان

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۶/۳۱

محل شهادت : جزیره مجنون

سن:30

عملیات:خیبر

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۸/۱۲

محل شهادت : فکه

سن:37

عملیات:ئافجر مقدماتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ تفحص:

محل شهادت : سومار

سن:23

عملیات:کربلای ۶

دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تفحص:

محل شهادت : فاو

سن:22

عملیات:

تاریخ تفحص:

محل شهادت : فاو

سن:40

عملیات:

سپاه سلمان

تاریخ تفحص:

محل شهادت : ام الرصاص

سن:28

عملیات:کربلای ۴

مزارشهدای زاهدان

تاریخ تفحص:

محل شهادت :

سن:0

عملیات:

مجتمع شهید محمدزاده

تاریخ تفحص:

محل شهادت : جزیره مجنون

سن:19

عملیات:خیبر

حسینیه عاشقان ثارالله

تاریخ تفحص:

محل شهادت : جزیره ام الرصاص

سن:22

عملیات:کربلای ۴

دانشگاه آزاد زاهدان

تاریخ تفحص: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷

محل شهادت : فاو

سن:189

عملیات:والفجر ۸

تاریخ تفحص: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷

محل شهادت : قصر شیرین

سن:19

عملیات:کربلای ۹

بیشتر