دل نوشته یک شهید و گفتگو با شهدا

دلنوشته
خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند

خوشا به حال آنان که پروازشان اسیر هیچ قفسی نشد ، و هیچ بالی اسیر پروازشان نساخت .. خوشا به حال آنان که از رهایی رهیدند ، و بال و بال جانشان نشد . خوشا به حال آنان که ..... خوشا به حال ما ، اگر شهید شویم .

شما نیز می توانید دلنوشته های شهدا و یا سخن دل خود با شهدا را برای انتشار در اختیار ما بگذارید.

ارسال پیام
تعداد شهدای ثبت شده : 2149

تولد

شهادت

رضا  بارانی
تاریخ تولد:۱۳۷۰/۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۹۳/۷/۲۴
محل شهادت:
نیاز  فتوحی
تاریخ تولد:۱۳۲۸/۳/۱
تاریخ شهادت:۱۳۵۹/۷/۲۴
محل شهادت:
جواد  باقری
تاریخ تولد:۱۳۶۱/۲/۳۰
تاریخ شهادت:۱۳۹۳/۷/۲۴
محل شهادت:
عباس علی  ژانوری
تاریخ تولد:۱۳۳۹/۷/۱
تاریخ شهادت:۱۳۵۹/۷/۲۴
محل شهادت:
حبیب  لک زائی
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۶/۱۸
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۷/۲۵
محل شهادت:
موسی  سرگزی اول
تاریخ تولد:۱۳۳۷/۲/۵
تاریخ شهادت:۱۳۶۹/۷/۲۴
محل شهادت:

تولد

شهادت

نیاز  فتوحی
تاریخ تولد:۱۳۲۸/۳/۱
تاریخ شهادت:۱۳۵۹/۷/۲۴
محل شهادت:
عباس علی  ژانوری
تاریخ تولد:۱۳۳۹/۷/۱
تاریخ شهادت:۱۳۵۹/۷/۲۴
محل شهادت:
موسی  سرگزی اول
تاریخ تولد:۱۳۳۷/۲/۵
تاریخ شهادت:۱۳۶۹/۷/۲۴
محل شهادت:

تولد

شهادت

تولد

شهادت

رضا  بارانی
تاریخ تولد:۱۳۷۰/۱/۱
تاریخ شهادت:۱۳۹۳/۷/۲۴
محل شهادت:
حبیب  لک زائی
تاریخ تولد:۱۳۴۲/۶/۱۸
تاریخ شهادت:۱۳۹۱/۷/۲۵
محل شهادت:

یک شهید؛یک وصیت

نام پدر:  محمد
تاریخ تولد:  پنج شنبه ۲ تیر ۱۳۴۵
محل تولد: زابل
سن هنگام شهادت: 21
تحصیلات:  راهنمایی
محل شهادت:  شلمچه
خدایا من عاصی رو سیاه اگر در جبهه خانه ات را نمی بینم که زیارت کنم می خواهم که خود تو را با وصالت زیارت کنم و به جای غسل کردن با آب در خون خودم شنا نمایم. می خواهم با ریختن خونم که همان غسل است گناهان
شهید عالی
بیشتر

یک شهید؛یک خاطره

نام پدر:  مرادعلی
تاریخ تولد:  چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۴۲
محل تولد: جزینک
سن هنگام شهادت: 23
تحصیلات:  دیپلم
محل شهادت:  شلمچه
شهید میرحسینی در بٌعد خودش در تمام صحنه جنگ تک بود هرچه در مورد وی بگویم احساس می کنم اصلا نمی توانم حق شهید را ادا کنم، خیلی روح بزرگی داشت یک مالک اشتر به تمام معنا بود.
شهید
بیشتر
Image Map

شهید روز تولد شما کیست

تاریخ :
تولد
شهادت

شهدای گمنام

تعداد شهدای گمنام ثبت شده : 16

بولوار رسالت

تاریخ تفحص: ۱۳۹۶/۹/۱

محل شهادت : ام الرصاص

سن:20

عملیات:کربلای ۴

تاریخ تفحص:

محل شهادت : پاسگاه زید

سن:17

عملیات:رمضان

تپه نورالشهدا

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۱۰/۱۹

محل شهادت : شلمچه

سن:19

عملیات:کربلای ۵

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۱۲/۳

محل شهادت : شلمپه

سن:25

عملیات:رمضان

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۶/۳۱

محل شهادت : جزیره مجنون

سن:30

عملیات:خیبر

تاریخ تفحص: ۱۳۸۰/۸/۱۲

محل شهادت : فکه

سن:37

عملیات:ئافجر مقدماتی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ تفحص:

محل شهادت : سومار

سن:23

عملیات:کربلای ۶

دانشگاه علوم پزشکی

تاریخ تفحص:

محل شهادت : فاو

سن:22

عملیات:

تاریخ تفحص:

محل شهادت : فاو

سن:40

عملیات:

سپاه سلمان

تاریخ تفحص:

محل شهادت : ام الرصاص

سن:28

عملیات:کربلای ۴

مزارشهدای زاهدان

تاریخ تفحص:

محل شهادت :

سن:0

عملیات:

مجتمع شهید محمدزاده

تاریخ تفحص:

محل شهادت : جزیره مجنون

سن:19

عملیات:خیبر

حسینیه عاشقان ثارالله

تاریخ تفحص:

محل شهادت : جزیره ام الرصاص

سن:22

عملیات:کربلای ۴

دانشگاه آزاد زاهدان

تاریخ تفحص: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷

محل شهادت : فاو

سن:189

عملیات:والفجر ۸

تاریخ تفحص: ۱۳۹۱/۱۲/۱۷

محل شهادت : قصر شیرین

سن:19

عملیات:کربلای ۹

بیشتر