فائزون | كنگره ملی شهدای سیستان و بلوچستان
شهدا

«ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﻌﺎر ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزي ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﺎﺻﺐ ﺑﺮوید»

شهید محمد میر در وصیت‌نامه خود نوشت: ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﻌﺎر ﺟﻨﮓ ﺟﻨﮓ ﺗﺎ ﭘﯿﺮوزي ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﺎﺻﺐ ﺑﺮوید.

جهاد تبیین

محوریت جهاد تبیین باید برمدار جوانان و نوجوانان باشد

فرمانده ناحیه سپاه زابل گفت: انقلاب اسلامی ایران در بقا به نسل جوان متکی بوده و هست پس محوریت جهاد تبیین باید بر مدار جوانان و نوجوانان باشد چرا که آینده متعلق به جوانان است.

وصیت نامه

شکر خدایی را که مرگ ما را شهادت در راه خود قرار داد

شهید حسن هراتی اسکندری در وصیت‌نامه خودنوشت: شکر خدایی را که مرگ ما را شهادت در راه خود قرار داد.

شهید موسوی

«بالاترین کامیابی در نزد خدا شهادت است»

شهید نعمت الله موسوی در وصیت‌نامه خود نوشت: آن ﮐﺴﻰ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎزه ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﻰ واﻗﻌﻰ ﻣﯽرﺳﺪ.

قربانعلی میر

«ﻧﮕﺬارﯾﺪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم وﺣﺪت و ﻫﻢﭘﺎرﭼﮕﻰ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ»

شهید قربانعلی میر در وصیت‌نامه خود نوشت: ﻧﮕﺬارﯾﺪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده و وﺣﺪت و ﻫﻢﭘﺎرﭼﮕﻰ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ارتحال

توفیق و موفقیت در همراهی با مردم است

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: توفیق و موفقیت در همراهی با مردم است و زمانی کار‌های ما ارزش دارد که با همراهی مردم و برای مردم باشد.

شهید

حجابتان را برای‌خدا حفظ کنید

شهید نصیر مرعشی در وصیت‌نامه خودنوشت: دخترانم حجابتان را برای‌خدا حفظ کنید.

شهید

شهیدان با خون خود درخت اسلام را آبیاری کردند

معلم شهید قادر هاشم زهی در وصیت‌نامه خودنوشت: درود فراوان به شهیدانی که نهال انقلاب اسلامی ایران را آبیاری کردند.

فائزون

هدیه سبزپوشان انقلاب اسلامی به خانوارهای نیازمند

به مناسبت دهه کرامت ۵۰۰ بسته غذایی میان خانوارهای نیازمند سراوانی توزیع شد.

شهید محمدی

«راهی را که انتخاب کرده‌ام راه انبیا و راه خداست»

شهید سید حسن موسوی در وصیت‌نامه خودنوشت: راهی را که انتخاب کرده‌ام راه انبیا و راه خداست.