احمد رضا ملایی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۸
محل شهادت: مهران
میراعظم زادسر
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۴/۳۱
محل شهادت:
محمدرضا برزگرمقدم
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۲/۳۱
محل شهادت:
غلامرضا صیادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۱۵
محل شهادت:
غلامحسن میرحسینی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۸/۴
محل شهادت: شلمچه
محمود شهدادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱/۸
محل شهادت:
حسین مخبر شهری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۸/۴/۱۴
محل شهادت:
نادر سرابندی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۱
محل شهادت:
حسین ضامن
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۲/۲۵
محل شهادت: فاو
1