آرشیو پرونده ویِژه
بیانات رهبری

پوستر/ شیعه و سنی در جمهور اسلامی کنار یکدیگرند

شما وقتیکه میگویید که یک بچّه سنّی یازده دوازده ساله در شلمچه برای دفاع از جمهوری اسلامی به شهادت میرسد این بزرگترین خبر از وحدت و همدلی شیعه و سنّی است.

عکس نوشته کنگره ملی

عزّت و سربلندی امروز کشور را مدیون خون شهدا هستیم

اقدامات کنگره ملی شهدای سیستان و بلوچستان از دو سال پیش با ۱۸ کارگروه تخصصی کلید خورد و آنچه برای شروع کار نیاز داشتیم اطلاعات و آمار بود.