خادمین شهدا

خادمین شهدا

شما می توانید به عنوان خادم افتخاری سایت فائزون، نسبت به بروز رسانی و تولید محتوا برای این سایت و سهیم شدن در ثواب خدمت به شهدا ، همکار ما شوید

ثبت نام خادمین شهدا

نام :
نام خانوادگی :
شماره تماس :
ایمیل / سایت :
استان / شهرستان :
تحصیلات :
نيابت از طرف شهيد :
زمينه فعاليت :
آپلود عکس
ارسال

خادمین ثبت نام شده

معصومه میرشکاری
تاریخ عضویت ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
زمینه فعالیت: بروز رسانی
نیابت از طرف شهید: گمنام

اسحق عنایتی
تاریخ عضویت ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
زمینه فعالیت: بروز رسانی
نیابت از طرف شهید: عبادی

رحمت اله نهتاني
تاریخ عضویت ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
زمینه فعالیت: بروز رسانی
نیابت از طرف شهید: خرساني

مطهره شیبانی شاد
تاریخ عضویت ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
زمینه فعالیت: چند رسانه ای
نیابت از طرف شهید: رسولی

محدثه غلامی
تاریخ عضویت ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
زمینه فعالیت: بروز رسانی
نیابت از طرف شهید: محسن‌خزایی

علی بامری
تاریخ عضویت ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
زمینه فعالیت: بروز رسانی
نیابت از طرف شهید: محسن‌خزائی

علی افشاری
تاریخ عضویت ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
زمینه فعالیت: بروز رسانی
نیابت از طرف شهید: گمنام‌مهرشهر

نسرین مودی
تاریخ عضویت ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
زمینه فعالیت: تولید محتوا
نیابت از طرف شهید: احسان‌پارسی

بهزاد کمالی
تاریخ عضویت ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
زمینه فعالیت: بروز رسانی
نیابت از طرف شهید: محسن‌خزائی

محمد سلمانی
تاریخ عضویت ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
زمینه فعالیت: چند رسانه ای
نیابت از طرف شهید: حسن‌عشوری
12