محمد رضا مشتاقی
تاریخ شهادت ۱۳۶۶/۷/۵
محل شهادت: خرمشهر
سید محمدعلی عبادی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۰/۲۰
محل شهادت: شلمچه
غفور شیرکوهی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۱۲
محل شهادت: شلمچه
مهدی توکلی
تاریخ شهادت ۱۳۸۶/۷/۱۱
محل شهادت: روستای افتخار آباد
محمد رضا دشتی رحمت آبادی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۸
محل شهادت: شلمچه
موسی صفری
تاریخ شهادت ۱۳۶۰/۹/۹
محل شهادت: سوسنگرد
ابوالقاسم جعفری
تاریخ شهادت ۱۳۶۷/۳/۴
محل شهادت: شلمچه
حسین هاشمزایی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۷
محل شهادت: شلمچه
ابراهیم سرگزی
تاریخ شهادت ۱۳۶۱/۲/۱۹
محل شهادت: خرمشهر
مهدی خزائی
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۴/۱۲
محل شهادت: مهران
حسین راه انجام
تاریخ شهادت ۱۳۶۳/۲/۲۹
محل شهادت: شلمچه
غلامعلی سرگزی پیر
تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت: شلمچه