چندرسانه ای

نمایشگاه اسوه پایگاه های بسیج درشهرستان چابهار افتتاح شد

با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی نمایشگاه اسوه پایگاه های بسیج افتتاح شد.

عکاس:

عکس

10 عکس

برگزاری کارگاه آموزش تاریخ شفاهی «عهد قلم» در زاهدان

کارگاه آموزش تاریخ شفاهی «عهد قلم» امروز با حضور رئیس دفتر مطالعات و فرهنگ پایداری حوزه هنری در سالن مجتمع فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

عکاس:

عکس

4 عکس