آرشیو
حادثه

حادثه تروریستی چابهار

فائزون کلیپ حادثه تروریستی چابهار را منتشر کرد.

حاج قاسم

مداحی زیبا در مورد حاج قاسم سلیمانی

فائزون مداحی زیبا در مورد حاج قاسم سلیمانی را منتشر کرد.

حاج قاسم

نماهنگ ای اهل حرم میر و علمدار نیامد به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی

فائزون نماهنگ ای اهل حرم میر و علمدار نیامد به مناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی را منتشر کرد.

شهید میر حسینی

موشن گرافیک شهید حاج قاسم میر حسینی

فائزون موشن گرافیک شهید حاج قاسم میر حسینی را منتشر کرد.

حاج قاسم

استوری موشن/حاج قاسم زنده است

فائزون استوری موشن حاج قاسم زنده است را منتشر کرد.

عملیات

عملیات بیت المقدس

فائزون عملیات بیت المقدس را منتشر کرد.

کلیپ

کلیپ حادثه تروریستی تاسوکی

فائزون کلیپ حادثه تروریستی تاسوکی را منتشر کرد.