عبدالحمید ریگی
تاریخ شهادت: ۱۳۷۰/۱/۳۱
محل شهادت: جاده نصرت آباد به زاهدان
احمد رضا ملایی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۵/۱۸
محل شهادت: مهران
میراعظم زادسر
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۴/۳۱
محل شهادت:
محمد شعبانی
تاریخ شهادت: ۱۳۷۱/۳/۳
محل شهادت:
عبداله دلارام نژآد
تاریخ شهادت: ۱۳۷۵/۹/۲۸
محل شهادت:
محمدرضا برزگرمقدم
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۲/۳۱
محل شهادت:
غلامرضا صیادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۱۵
محل شهادت:
غلامحسن میرحسینی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۸/۴
محل شهادت: شلمچه
محمود شهدادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱/۸
محل شهادت:
حسین مخبر شهری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۸/۴/۱۴
محل شهادت:
نادر سرابندی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۱
محل شهادت:
ابراهیم محمودی
تاریخ شهادت: ۱۳۷۶/۵/۲۶
محل شهادت:
1