آرشیو
شهیدمحمد کیخاجوان

شهید محمد کیخا جوان

فائزون شهیدمحمد کیخاجوان رامعرفی می کند این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است: وظیفه شماست که امر به معروف و نهی از منکر کنید.

1