سايت خبري فائزون
علی اکبر عابدینی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۴/۲۴
محل شهادت: شلمچه
محمد ضمیری
تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۲/۸
محل شهادت: شلمچه
غلامرضا صیادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۵
محل شهادت: شلمچه
مهدی نیکبخت
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۴/۲۳
محل شهادت: شلمچه
محمود رضا نیکبخت
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۱
محل شهادت: شلمچه
نصیر مرعشی
تاریخ شهادت: ۱۳۸۸/۳/۷
محل شهادت: زاهدان
دادمحمد هوت
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۱۵
محل شهادت: شلمچه
حسن هراتی اسکندری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۵
محل شهادت: رودماهی
محمد هاشمی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۲/۱۰
محل شهادت: خرمشهر
قادر هاشم زهی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۷
محل شهادت: شلمچه
منصور ندیم
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
محل شهادت: شلمچه
محمد نامور
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۳/۱۶
محل شهادت: روستای کوره موش گیلانغرب