سايت خبري فائزون
نورالله غلامیان
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۶
محل شهادت: شرق دجله
علیرضا غلامی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۱۲
محل شهادت: شلمچه
اسماعیل عودی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۴/۲۷
محل شهادت: سومار
غلامرضا علیدادی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۲/۲۰
محل شهادت: فاو
حیدر عسکری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۸
محل شهادت: دجله
محمد حسین عرفانی
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۱۵
محل شهادت: شلمچه
محمد علی عرب موذن
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۸
محل شهادت: شلمچه
حسینعلی صادقی بنجار
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۱۱/۲۳
محل شهادت: اروند رود
محمد حسین شیردل
تاریخ شهادت: ۱۳۷۹/۶/۱۵
محل شهادت: ایرانشهرـ غریب آباد
حسین شیردل کخا
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۴
محل شهادت: شلمچه
غلامعلی شیخ ویسی مقدم
تاریخ شهادت: ۱۳۸۳/۵/۱۷
محل شهادت: لار-زاهدان
احمدرضا شکوری
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱/۱۷
محل شهادت: جزیره مجنون