نتیجه جستجوی کلیدواژه:���������� �������� ��������
۱

روحانی شهید لال بخش شهلی بر

در اين راه اسلحه شهادت زنجيرهاي بندگي را گسيخته و اسماعيل وار در قربانگاه عشق الهي جان باخته تا به سعادت ابدي نائل آيم.

روحانی شهید میرزا روانسالار

روحانی شهید میرزا روانسالار

شهید میرزا روانسالار در سال ۱۳۴۱ در شهر ادیمی زابل دیده به جهان گشود و در سال ۱۳۶۲ در سن ۲۱ سالگی در عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.