نتیجه جستجوی کلیدواژه:���������� �������� ��������
فائزونن

معلم شهید اسحاق قائمی

معلم شهيد اسحاق قائمی در سال ۱۳۴۰ در شهرستان نیمروز ديده به جهان گشود و در سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۴ به فیض شهادت نائل آمد.

معلم شهید محمد میش مست

معلم شهید محمد میش مست

معلم شهيد محمد میش مست در سال ۱۳۴۶ در شهرستان نیمرئز ديده به جهان گشود و در سال ۱۳۶۶ در عملیات والفجر ۸ به فیض شهادت نائل آمد.

محمدتقی دشتی رحمت آبادی

شهید محمدتقی‌ دشتی‌ رحمت آبادی

حاج محمدتقی با رویی گشاده منتظر لحظه وصال به معشوق بود و ساعت یازده صبح در ارتفاعات قلاویزان با لبی تشنه به آرزوی خویش رسید.