نتیجه جستجوی کلیدواژه:���������� �������� ��������
شهید دوست علی خدری

شهید دوستعلی خدری

اکنون که به جهانخواران شرق و غرب با همدستی نوکران حلقه به گوششان بویژه صدام سعی و تلاش در شکست انقلاب دارند، ما جوانان باید با پیوستن به دریای مواج و بیکران لشکریان حق، سلاح خونین شهدا را بر دوش نهیم و هرگز اجازه تجاوز به شرف و ناموس خود را به متجاوزین ندهیم.