شهید حسین ضامن

فائزون شهید حسین ضامن رامعرفی می کند این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است: امیدوارم به حفظ سنگرهاي الهی خود، به سوي صلاح و رستگاري حرکت نمایید.

نام:حسین

نام خانوادگی:ضامن

نام پدر:علی اصغر

محل تولد:بیرجند

تاریخ تولد:۱۳۳۹/۱۱/۲

تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۲/۲۵

محل شهادت:فاو

تحصیلات:دیپلم

کدخبر : 4213 | تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۳/۶|۱۳:۳۱

به گزارش فائزون در وصیت نامه شهید حسین ضامن عبارت های کلیدی وجود دارد که در ذیل آمده است

به منظور اداي دین خود به اسلام و مسلمین و لبیک گفتن به نداي امام امت تـصمیم گـرفتم بـا توجهات الهی [در] جهت مبارزه با دشمنان اسلام به جبهه هاي نبرد عزیمت نمایم.

به عنوان یک فرد مسلمان و مقلد حضرت امام خمینی نمیتوانستم نظاره گر پرپر شـدن جوانـان عزیز میهن اسلامی و تصرفات جدید به میهن اسلامی باشم.

بر ماست که با الهام از مکتب حیاتبخ

ش اسلام و پیروي از فرمایشات حضرت امام خمینـی در تمامی صحنه هاي انقلاب اسلامی حضور فعال داشته باشیم.

امیدوارم به حفظ سنگرهاي الهی خود، به سوي صلاح و رستگاري حرکت نمایید.

ما پرورش یافتگان مکتب حسینبن علی (ع) هستیم.

برماست که اسلام را یاري نماییم.

 

 

                                                                    بسم الله الرحمن الرحیم

«ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُوا فی سبِیلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحیاء عنْد ربهِم یرْزقُونَ«

مپندارید آنهایی که د راه خدا کشته میشود، مرده اند بلکه زنده اند و در نـزد پروردگارشـان روزي میخورند. با سلام به محضر بقیۀالله اعظم ارواحنا الفداء و نایب برحقش خمینی کبیر و بـا سـلام بـه شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی بنا به اداي وظیفه شرعی، بر آن شدم تا چنـد جملـه اي بـه عنوان وصیتنامه بنویسم. امیدوارم قبول و رضاي خداوند منـان قـرار گیـرد. بـدواً عـرض سلام به محضر پدر و مادر بزرگوارم. باید بگویم بـه منظـور اداي دیـن خـود بـه اسـلام و مسلمین و لبیک گفتن به نداي امام امت تصمیم گرفتم با توجهات الهـی جهـت مبـارزه بـا دشمنان اسلام به جبهه هاي نبرد عزیمت نمایم. امروز که استکبار جهانی با تمام موجودیـت خود در مقابل اسلام و مسلمین [صف]آرایی کرده و با کمال وقاحت توسط جنگنـده هـاي صدام عفلقی به میهن اسلامی ما حمله ور شده است، به عنوان یـک فـرد مـسلمان و مقلـد حضرت امام خمینی نمیتوانستم نظاره گر پرپر شدن جوانان عزیز مـیهن اسـلامی تـصرفات جدید به میهن اسلامی باشم و در خانه بمانم این امر مرا به آن واداشت که بـه نـداي «هـل من ناصر ینصرنی » حسین زمان امام امت لبیک بگویم، به جبهه ها[ي] نبرد نور علیه ظلمت عزیمت نمایم. امیدوارم مورد رضایت حق تعالی قرار گیرد. پدر و مادر عزیـزم بنـده حقیـر فرزند خوبی براي شما نبودم و هرگز نتوانستم وظیفـه فرزنـد شایـسته را آنطـور کـه خـدا خواسته باشد، ایفا نمایم. لذا شما را به ائمه معصومین قسم میدهـم، بنـده حقیـر را ببخشید و مورد عفو خود قرار دهید. امیدوارم با محمد(ص)محشور شوید انشاءالله.

مسلمین عزیز ما پرورشیافتگان مکتب حسینبن علی(ع) هستیم و نمیتوانیم شـاهد ضد  اسلام و مسلمین باشیم. بنابراین بر ماست که با الهام از مکتب حیـاتبخـش اسـلام و پیروي از فرمایشات حضرت امام خمینی در تمامی صحنه هاي انقلاب اسلامی حضور فعال  داشته باشیم. اسلام را یاري نماییم. خدمت برادران غلامحسن و محمد و معصومه عزیـزم، مریم، مرضیه زهرا و زهره سلام عرض میکنم و امیدوارم با حفظ سنگرهاي الهی خود، بـه سوي صلاح و رستگاري حرکت نمایید. «والسلام»

ارسال نظر


captcha
ارسال