نتیجه جستجوی کلیدواژه:گردان ۴۰۹
گردان

تاریخچۀ سازمان‌های رزم سپاه استان در عملیاهای آفندی و پدافندی منتشر شد

فائزون تاریخچۀ سازمان‌های رزم سپاه استان در عملیاهای آفندی و پدافندی را منتشر کرد.

لشکر ۴۱

گزارشی از حضور گردان ۴۰۹ حمزه سید‌الشهدا‌(ع) در تکِ عراق در ۴ خرداد ۱۳۶۷

فائزون گزارشی از حضور گردان ۴۰۹ حمزه سید‌الشهدا‌(ع) در تکِ عراق در ۴ خرداد ۱۳۶۷ را منتشر کرد.

کتاب

تجلیل ویژه حاج قاسم سلیمانی از شهدای سیستان وبلوچستان

عصر امروز کتاب گردان ۴۰۹ با تقریظ حاج قاسم سلیمانی در تهران رونمایی می شود.