نتیجه جستجوی کلیدواژه:شهید حسینعلی عالی
شهید حسینعلی عالی

تصاویر دیده نشده از شهید حسینعلی عالی

شهید حسینعلی عالی در سال ۱۳۴۵ در شهرستان زابل دیده به جهان گشود و در سال ۱۳۶۵ در سن بیست سالگی در عملیات کربلای ۵ خود را بر روی سیم های خاردار انداخت تا نیروها از روی او عبور کنند و خط دشمن را شکستند.

شهید حسینعلی عالی

شهید حسینعلی عالی

شهید حسینعلی عالی در شب عملیات کربلای ۵ در حالیکه لباس غواصی بر تن داشت پشت سیم های خاردار حلقوی دشمن گیر کرد. دشمن در حال هدف قرار دادن همه نیروهایی بود که در پشت سر حسین حرکت کرده بودند. در اینجا بود که حسینعلی خود را بر روی سیم های خاردار انداخت تا نیروها از روی او عبور کنند. پس از آنکه نیروها از روی وی عبور کرده و خط دشمن را شکستند متوجه جسم بی جان حسینعلی گردیدند که بر روی سیم های خاردار افتاده و با چهره ایی معصوم به ملکوت عروج کرده بود.