نتایج جستجو برای:   شهید منصور برخوردار
شهید منصور برخوردار

شهید منصور برخوردار

فائزون شهیدمنصور برخوردار رامعرفی می کند این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است،مزار شهید قلب انقلاب است و ضدانقلاب در آن جایی ندارد.

1