نتایج جستجو برای:   شهید غلامرضا پیشداد
شهید پیشداد

روحانی شهید غلامرضا پیشداد

فائزون شهید محمد کاظم بیانی را در قالب گرافیک معرفی می کند.

شهید غلامرضا پیشداد

روحانی شهید غلامرضا پیشداد

فائزون شهیدغلامرضا پیشداد رامعرفی می کند این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است، بر شما باد اطاعت از ولایت فقیه، بر شما باد قرائت قرآن.

1