نتیجه جستجوی کلیدواژه:گردان ۴۰۹
گردان

تاریخچۀ سازمان‌های رزم سپاه استان در عملیاهای آفندی و پدافندی منتشر شد

فائزون تاریخچۀ سازمان‌های رزم سپاه استان در عملیاهای آفندی و پدافندی را منتشر کرد.

لشکر ۴۱

گزارشی از حضور گردان ۴۰۹ حمزه سید‌الشهدا‌(ع) در تکِ عراق در ۴ خرداد ۱۳۶۷

فائزون گزارشی از حضور گردان ۴۰۹ حمزه سید‌الشهدا‌(ع) در تکِ عراق در ۴ خرداد ۱۳۶۷ را منتشر کرد.

کتاب

تجلیل ویژه حاج قاسم سلیمانی از شهدای سیستان وبلوچستان

عصر امروز کتاب گردان ۴۰۹ با تقریظ حاج قاسم سلیمانی در تهران رونمایی می شود.

1...