نتیجه جستجوی کلیدواژه:������������ �� ����������������
دفاع مقدس

گفت و گو با احمدعلی عربشاهی و رضا نوراللهی از رزمندگان دوران دفاع مقدس

فائزون گفت و گو با "احمدعلی عربشاهی" و"رضا نوراللهی" از رزمندگان دوران دفاع مقدس را منتشر کرد.

گزارش

گزارشی از نیروهای اعزامی از سیستان و بلوچستان در تیپ ادوات لشکر ۴۱ ثارالله

فائزون گزارشی از گزارشی از نیروهای اعزامی از سیستان و بلوچستان در تیپ ادوات لشکر ۴۱ ثارالله منتشر کرد.

لشکر ۴۱

گزارشی از حضور نیروهای اعزامی سیستان و بلوچستان در گردان پدافند هوایی لشکر ۴۱ ثارالله در دوران دفاع مقدس

فائزون گزارشی از حضور نیروهای اعزامی سیستان و بلوچستان در گردان پدافند هوایی لشکر ۴۱ ثارالله در دوران دفاع مقدس را منتشر کرد

بهداری

گزارشی از حضور نیروهای اعزامی سیستان و بلوچستان در واحد بهداری لشکر ۴۱ ثارالله در دوران دفاع مقدس

فائزون گزارشی از حضور نیروهای اعزامی سیستان و بلوچستان در واحد بهداری لشکر ۴۱ ثارالله در دوران دفاع مقدس را منتشر کرد.

تبپ ذوالفقار

گزارشی از حضور نیروهای اعزامی سیستان وبلوچستان در تیپ زرهی ذوالفقار لشکر ثارالله در دفاع مقدس

فائزون گزارشی از حضور نیروهای اعزامی سیستان وبلوچستان در تیپ زرهی ذوالفقار لشکر ثارالله در دفاع مقدس را منتشر کرد.

فائزون

گزارش فائزون از حضور نیروهای اعزامی سیستان و بلوچستان در یگان دریایی لشکر ثارالله در دفاع مقدس

فائزون گزارشی از حضور نیروهای اعزامی سیستان و بلوچستان در یگان دریایی لشکر ثارالله در دفاع مقدس را منتشر کرد.

فتح المبین

بازخوانی عملیات فتح المبین؛ در این عملیات بیش از ۱۵ هزار نفر از نیروهای دشمن اسیر و حدود ۲۵ هزار نفر کشته و زخمی شدند

با اجرای این عملیات، خطر از منطقه‌ای که به گلوگاه خوزستان نزدیک بود، دفع و ۲۴۰۰ کیلومتر مربع از زمینی که ازنظر نظامی با اهمیت بود آزاد شد.