نتیجه جستجوی کلیدواژه:فوتونیوز
عکس نوشته کنگره ملی

عزّت و سربلندی امروز کشور را مدیون خون شهدا هستیم

اقدامات کنگره ملی شهدای سیستان و بلوچستان از دو سال پیش با ۱۸ کارگروه تخصصی کلید خورد و آنچه برای شروع کار نیاز داشتیم اطلاعات و آمار بود.