نتیجه جستجوی کلیدواژه:احمد پاسبان
شهید شاخص احمد پاسبان

شهید شاخص احمد پاسبان

شهید احمد پاسبان در سال ۱۳۴۷ در شهرستان زاهدان دیده به جهان گشود. در عملیات بدر از خود شجاعت و رشادت فراوان نشان داد و توجه فرماندهان را به خود جلب کرد.سرانجام در تاریخ ۴/۱۰/۶۵ در عملیات کربلای چهار در جزیره ام الرصاص به فیض شهادت نایل آمد و مفقودالاثر گردید.پیکر وی پس از یازده سال به دست آمد و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

ششهید احمد پاسبان

تصاویر دیده نشده از شهید احمد پاسبان

شهید احمد پاسبان در شهرستان زاهدان متولد شد و در تاریخ ۶۵/۱۰/۴ در عملیات کربلای چهار در جزیزه "ام الرصاص" به فیض شهادت نایل آمد و جسدش مفقودالاثر گردید جسدش پس از ۱۱ سال به دست آمد و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

شهید احمد پاسبان

تصاویر دیده نشده از شهید احمد پاسبان

شهید احمد پاسبان در شهرستان زاهدان متولد شد و در تاریخ ۶۵/۱۰/۴ در عملیات کربلای چهار در رودخانه اروند بر اثر اصابت مستقیم گلوله به شهادت رسید.

شهید احمد پاسبان

شهید احمد پاسبان

فائزون شهید احمد پاسبان رامعرفی می کند این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است،شهادت را همچون پلی می دانم که انسان ر ا از نیستی به هستی و از پستی به بلندی و مرتبه می رساند.

1