نتیجه جستجوی کلیدواژه:احمد بلیده
شهید احمد بلیده

شهید احمد بلیده

فائزون شهید احمد بلیده رامعرفی می کند این شهید والامقام در بخشی از وصیت نامه اش عنوان کرده است،از خدا بخواهید که امام را تا انقلاب مهدی( عجل الله) حتی کنار مهدی( عجل الله) نگه بدارد.

1